Välkommen till Segelsällskapet Roxen

Vi välkomnar nya medlemmar och segelbåtar till vårt varv, vi har plats för ytterligare ett antal båtar. Vi tar normalt upp båtar med slip, men har 2020 testat att både sjö- och torrsätta med mobilkran. Vi har också en uppvärmd bygglokal där smärre underhållsarbeten kan utföras. I mån av plats kan lokalen mot avgift bokas för att ta in egna båten.


1940

1920

1970

2000

På medlemssidan finns bl a: matrikel, båtregister, protokoll mm.

OBS

ÖBF och LSS anordnar en kurs i kappseglingsregler i LSS klubbhus, anmälan senast 25/10

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”.  Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ”Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Stugan på Holmen

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Flitiga vårrustare på varvet

Sommar och höst har SSR sin verksamhet  på Roxen, där  basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.


Sedan 1931 arrenderar SSR en ö, St. Sneholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.


Arrendet av holmen är uppsagt av markägaren till 2022-05-31

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.


En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”. Den äger oftast rum i Stugvik på St. Ålö, en av SXK:s uthamnar.

Kalender 2021:


Årsmöte:

Digitalt årsmöte den 22/3 kl 19.00, inloggning från 18.30. Information har skickats ut.


Arbeten på varvet före sjösättning:

Under våren arbeten med slipen, berörda kommer att kallas.


Sjösättning:

Sjösättning med kran den 2:a maj. Samling på varvet kl 08.00


Varvsröj och medlemsmöte:

Tisdagen den 18:e maj kl 18.00


Sommarträff i Stugvik (St Ålö):

Lördagen den 7:e augusti.


Varvsröj och medlemsmöte:

Måndag 27/9 kl 17.00. Arbetsplikt gäller för samtliga med båt på varvet!


Torrsättning:

Lördag 2/10, söndag 3/10, lördag 9/10 samt reservdag söndag 10/10. Arbetet startar kl 08.00.

INFO:


Dokumentet "Fömåner-åtaganden" beskriver bla vilka skyldigheter vi har som båtägare.


Avfallsplanen beskriver hur avfall skall hanteras.

Dokument för nedladdning:

NYHET:

I klubblokalen finns numera klubbflagga och stävmärke att köpa, betalning med swish.

Pga risken för Corona-smitta får ingen som har symtom som påminner om förkylning/influensa deltaga vid aktiviteter på varvet, skaffa (om möjligt) en frisk ersättare.

Vid allt arbetet på varvet håll största möjliga avstånd och ta det lugnt!

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:


Ordförande:   Mats Eklund             0767-834050    ordforande@ssroxen.se


Sekreterare:   Leif Widlund            0705-153261    sekreterare@ssroxen.se


Kassör:             Leif Carlsson           0709-370038     kassor@ssroxen.se     


Varvsfogde:    Göran Andersson   0703-263415    varvsfogde@ssroxen.se