Vit sida


Välkommen till Segelsällskapet Roxen


1940

1920

1970

2000

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”.  Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Stugan på Holmen

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Flitiga vårrustare på varvet

Sommar och höst har SSR sin verksamhet  på Roxen, där  basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.


Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.


Kalender 2019:


24 april kl 09.00: Miljöinspektion av varvet (Linköpings kommun)


Sjösättning: 27 april, 1 maj, 4-5 maj, 7 maj samt 14 maj.


Inplockning / varvs-städning / medlemsmöte: 20 maj.


Skärgårdsträff i Stugvik: 3-4 augusti.


Följande datum är nu fastlagda:


Utplockning / varvs-städning / medlemsmöte: 16 sept kl 17.00


Torrsättning: 22 sept, 28-29 sept samt 5-6 okt. Se schemat via länken här bredvid ( eller nedanför i mobilen).


En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”. Den äger oftast rum i Stugvik på St Ålö, en av SXK:s uthamnar.

INFO:


Dokumentet "Fömåner-åtaganden" beskriver bla vilka skyldigheter vi har som båtägare.


Avfallsplanen beskriver hur avfall skall hanteras.

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:


V ordförande: Ulf Fornlund           0730-460466    ordforande@ssroxen.se


Sekreterare:   Leif Widlund            0705-153261    sekreterare@ssroxen.se


Kassör:             Leif Carlsson            0709-370038    kassor@ssroxen.se


Varvsfogde:    Göran Andersson   0703-263415    varvsfogde@ssroxen.se