Vit sida

 

Välkommen till segelsällskapet Roxen

1970

1940

2000

1920

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”. Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar har över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindöbåtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flera halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Sommar och höst har SSR sin verksamhet på Roxen, där basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.

 

 

Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Flitiga vårrustare på varvet

Stugan på Holmen

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, men andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.

 

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”.

KALENDER 2017:

Datum för sjösättning har bestämts till:

23/4, 29/4, 6/5 och 7/5 (finns intresse och lämplig lägen på spåren, så kan även 30/4 komma ifråga på frivillig basis).

 

Varvsstädning genomförs måndagen den 15 maj med start kl. 18.00. Efter städningen följer ordinarie medlemsmöte (beräknas börja ca kl. 19.00).

 

Datum för torrsättning bestämdes på årsmötet till 23-24/9, 30/9, 1/10 och 7/10. Därav följer att utplockning och medlemsmöte med grillning kommer att hållas antingen den 11 eller 18 september.

 

Sommarträffen planeras hållas i Stugvik på St. Ålö helgen 5 och 6 augusti (om det klaffar med SXK)

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:

 

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209292 johan.olvander@liu.se

 

Sekreterare.: Leif Widlund 0705-15 32 61 leif.widlund@telia.com