Vit sida

 

Välkommen till segelsällskapet Roxen

1970

1940

2000

1920

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”. Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindö-båtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flertal halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Sommar och höst har SSR sin verksamhet på Roxen, där basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.

 

Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Flitiga vårrustare på varvet

Stugan på Holmen

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, medan andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.

 

KALENDER 2017:

 

Torrsättning

Utplockning av pallning samt medlemsmöte den 18 september

 

Upptagning

Lördagen 23:e september 2017.

Spelskötare: H. Lindhe, L. Carlsson

Spår D:

RJ85 H. Kilstedt

P 28 L. Carlsson

Möre 30 H. Lindhe

Vega P. Dahlström

Monsun M. Gustavsson

Albin Viggen E. Borin

MS20 L-O Gustavsson

 

Söndag 24:e september 2017.

Spelskötare: J Persson, H. Lindhe

Spår D:

Kungskryssare J. Persson

Indra 28 V. Ohlsson

Sveakryssare I. Staack

Sveakryssare V. Andersson

Cointrast 36 J. Nilsson

Stortriss C. Davidios

 

Lördag 30:e september 2017.

Spelskötare: G. Strömberg , J Persson

Spår B:

Befintlig båt (Conyplex C 31HT)

Compis 2 J.Eklund

Marieholm 2 B. Jonson

Vindö 28 G. Carlsson

Int 5 J. Weyde

IF-E G. Strömberg

W 30 R. Johansson

 

 

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”.

Söndagen, 1:e oktober 2017

Spelskötare: R. Johansson, M. Eklund

Spår C:

En reserverad plats (Albin Alpha kommer med lastbil)

H-båt S. Levin

Omega 10 L. Widlund

Passad M. Eklund

Cumulus U. Dahlström

Karlskrona Viggen M. Callenfors

Karlskrona Viggen R Ahrén

 

 

Lördagen 7:e oktober 2017.

Spelskötare: R. Johansson, J. Ölvander

Spår A

Befintlig båt (Junker 22)

Triss Magnum C. Lenér

Folkbåt G. Andersson

Vega S Moraczynski

Bison 31 H. Spies

Spår B:

Monark Varianti R Storm

Spår D:

Vindö 30 J. Forthmeiier

 

 

 

 

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:

 

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209592 ordforande@ssroxen.se

 

Sekreterare: Leif Widlund 0705-153261 sekreterare@ssroxen.se

 

Kassör: Leif Carlsson 0709-370038 kassor@ssroxen.se

 

Varvsfogde: Göran Andersson 0703-263415 varvsfogde@ssroxen.se