Vit sida

 

Välkommen till segelsällskapet Roxen

1970

1940

2000

1920

Segelsällskapet Roxen bildades 1927 ursprungligen under namnet ”Segelklubben Måsen”. Inledningsvis fokuserades verksamheten på kanotsegling. Relativt snart kom även kölbåtar att ingå i klubbens verksamhet. Efter några år ändrades namnet till det nuvarande ””Segelsällskapet Roxen”.

Klubbhus och bygglokal

Ett gäng glada initiativtagare i början av år 1927

Klubben har varv och kombinerad klubb- och bygglokal uppströms Stångån nära Linköpings stadskärna. I bygglokalen har ett stort antal träbåtar har över åren byggts av medlemmar, några exempel är Vindöbåtar, M 30:or och folkbåtar. När plasteran tagit över, har ett flera halvfabrikat färdigställt i bygglokalen. Under senare år har det renoverats träbåtar i lokalen.

Sommar och höst har SSR sin verksamhet på Roxen, där basen utgörs av Linköpings Segelbåtshamn, som drivs gemensamt med Linköpings två andra båtklubbar.

 

 

Sedan många år arrenderar SSR en ö, St. Snedholmen gemenligen kallad ”Holmen”, i östra delen av Roxen. På Holmen finns både klubbstuga, vedeldad bastu och en brygga för tilläggning.

Flitiga vårrustare på varvet

Stugan på Holmen

Den här gamla bryggan är nu utbytt mot en större

På sommaren går många av klubbens båtar ut i Östersjöns skärgårdar via Göta Kanal. Ett flertal av medlemmarna har båtplats i Fyrfjärden i Gryts skärgård, men andra finns spridda huvudsakligen i S:t Anna och Gryts skärgårdar.

Samling på St. Ålö vid den årliga sommarträffen. Långbordet på bryggan har börjat byggas.

 

En gång under sommaren har klubben en traditionell samling uti i skärgården, den s k ”Träffen”.

KALENDER 2017:

 

Reviderad sjösättningslista för återstående dagar

 

29 april Spelskötare: Georg Strömberg och Göran Andersson

Spår A

Slawek Moraczynski Albin Vega

Hagen Spies Beason 31

Göran Andersson Folkbåt

 

Spår B

Constantin Davidiadis Strortriss

Rasmus Ahrén Karlskrona Viggen

Rosita Storm Monark Varianty

Georg Strömberg If

 

6 Maj Spelskötare: Jan Persson och Mats Eklund

Spår B

 

Göran Carlsson Vindö 28

Joakim Weyde Int. 5:a

Bertil Jonson Marieholm 26

Jonas Eklund Compis 28

Spår A

Carl Svensson Lehnér Triss Magnum

Erik Werin Safir

 

Spår C

Simon Schutte Conyplex Contest 31HT

Saga Levin H-båt

Martin Callenfors Karlskrona Viggen

 

Spår D

Anders Tollén Maxi 77

 

7 Maj Spelskötare: Håkan Linde och Leif Carlsson

Spår D

Marie Gustavsson Albin Vega

Jan Persson Kungskryssare

Elin Borin Albin Viggen

Håkan Linde Möre 30

Leif Carlsson P 28

Herman Kilstedt RJ 85

Stefan Grip Neptunkryssare

 

Kom ihåg att varvsröjet är den 15 maj. Samling på varvet 17:00 för att plocka undan täckningsmaterial. Följs av medlemsmöte så snart vi är klara eller senast kl 18:15. OBS lokalen LMBK:s klubbhus. Vi får besök av Roger Altsäter, VD för Göta Kanal, som kommer att berätta om renoveringen av kanalen m m.

 

 

Datum för torrsättning bestämdes på årsmötet till 23-24/9, 30/9, 1/10 och 7/10. Därav följer att utplockning och medlemsmöte med grillning kommer att hållas antingen den 11 eller 18 september.

 

Sommarträffen planeras hållas i Stugvik på St. Ålö helgen 5 och 6 augusti (om det klaffar med SXK)

Vill ni veta mer om oss eller bli medlemmar kontakta:

 

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209292 ordforande@ssroxen.se

 

Sekreterare: Leif Widlund 0705-153261 sekreterare@ssroxen.se

 

Kassör: Leif Carlsson 0709-370038 kassor@ssroxen.se

 

Varvsfogde: Göran Andersson 0703-263415 varvsfogde@ssroxen.se