Home

Segelsällskapet Roxen, Linköping håller på att arbeta om sin hemsida. Vi har därför tagit ned den gamla sidan.

Vi återkommer med en ny sida så fort vi hinner

 

Kontaktuppgifter för SSR:

Ordförande: Johan Ölvander 0736-209292 johan@ikp.liu.se

Sekr.: Leif Widlund 0705-15 32 61 leif.widlund@telia.om

 

 

Vi kan dock meddela följande preliminära datum för några kommande händelser:

 

Årsmöte 2017: 28 febr. i LMBK klubbhus (kallese kommer via e-post)

 

Datum för sjösättning:

23/4, 29/4, 6 och 7/5 (fastslås på årsmötet)

 

Datum för torrsättning:

23-24/9, 30/9, 1/10 och 7/10 (fastslås på årsmötet)