Arbeten vid Segelsällskapet Roxen

Arbetsuppgifter för alla med båtar på varvet, skall utföras inom angiven tid i enlighet med reglerna för arbetsplikt vid SSR. Styrelsen (Mats E) fördelar arbetsuppgifterna. Ladda ner och läs:

Förmåner-åtaganden.

Arbeten 2024

preliminärt


  1. Varvsröj vår och höst
  2. Målning vid behov
  3. Oljning av bryggor
  4. Rengöring/bättring av uteplats
  5. Gräsklippning, se schema nedan
  6. Röjning av sly och vass
  7. Krattning av löv på hösten utanför toalett och bodar
  8. Div underhållsarbeten LBH (gäller alla med båtplats i LBH)